top of page

Çalışma ve İSG Talimatlarının Oluşturulması

Primus, Bir işin kapsamında yer alan görev ve sorumlulukların ya da sistemli faaliyetlerin, bunları gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi-beceriler ve işin yapıldığı koşulların belirtildiği iş standartlarının oluşturulmasında iş sağlığı yönünden destek sağlar. Fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik risk etmenlerini tespit ederek, alınacak önlemlerin iş standart formunda yer almasında danışmanlık hizmeti verir. Kullanılacak iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları belirler.

 

İşletmede iş sağlığı ve güvenliği talimatlarının ve görsellerin-uyarıların  hazırlanmasında iş sağlığı yönünden gerekli önlemleri alır.

© 2016 Primus İş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti.

bottom of page