top of page

Eğitim

Güncel yönetmeliğe göre İşveren, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamalıdır.

 

Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilir.

Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.  

 

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

 

Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir

 

İşyerinde on beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.

 

Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir. Bu eğitimler:

 

  1. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

  2. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

  3. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa tekrarlanır.

 

Primus ekibi, işyerinde sağlığın iyileştirilmesi aktivitesi kapsamında aşağıda belirtilen konularda eğitim verir:

 

  1. Hijyen

  2. Genel sağlık : Belenmede tuzun azaltılması, obezite ile mücadele, sigarayı bırakma, spor-egzersiz

  3. Çalışma ortamı tehlikeleri ve sağlık riskleri eğitimi

 

Genel iş sağlığı eğitimi :

 

  1. Meslek hastalıklarının sebepleri,

  2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

  3. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

  4. İlkyardım

Kaynaklar ve Örnek Olaylar

Yönetmelik

Ankara, 2013 - Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenleme amaçlı İSG yönetmeliğidir.

© 2016 Primus İş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti.

bottom of page