top of page

Hizmetlerimiz

İşyeri hekimi istihdamı
İşyeri hekimi istihdamı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu hükümleri uyarınca işletmelerde tam ve yarı zamanlı işyeri hekimi istihdamı sağlanır. Hekim görevlendirmenin yanı sıra işyerinin sağlık hizmetleri Primus bilgi birikimiyle desteklenir.

Diğer sağlık personeli istihdamı

Primus, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu hükümleri uyarınca işletmelerde tam ve yarı zamanlı İşyeri Hemşiresi, Acil Tıp Teknisyeni, Sağlık Memuru istihdamı sağlar. Diğer sağlık personeli görevlendirmenin yanı sıra, işyeri sağlık hizmetleri Primus bilgi birikimiyle desteklenir.

Primus, İşletmelere, Endüstriyel psikoloji, örgüt psikolojisi desteği; aile danışmanlığı hizmetleri ve  işe alımlarda psikometrik test uygulamaları için yarı zamanlı Psikolog istihdamı sağlar. Dikkat ve  psikomotor beceri gerektiren işlerde çalışan personele psikometrik ve psikoteknik testler uygulayarak, işletmelerin iş kazası riskini minimize eder.

Psikolog istihdamı
İşe giriş muayeneleri

Primus, çalışanların beceri ve sağlık durumlarına göre seçimi ve en uygun işe yerleştirilmeleri için işe giriş muayeneleri yapar. Her işletmenin üretim süreçleri, ortam sağlık tehlikeleri, çalışma koşulları farklı olduğundan, işe giriş muayeneleri her işletmeye özel farklılaştırılır. İşletmenin isteğine göre muayeneler,  işe giriş laboratuvar tetkikleri  ve  psikometrik-psikoteknik muayeneler  paket halinde sunulur. Muayene ve işe giriş raporu ayrı olarak da sunulabilir.

Diğer sağlık personeli istihdamı
Psikolog istihdamı
İşe giriş muayeneleri

Primus İş Sağlığı Hizmetleri / OSGB  kurucularından  Psikolog Sema Arık tarafından Psikometrik ve Psikoteknik testler uygulanmaktadır.

 

Psikometrik testler bireylerin kişilik özelliklerini (Eysenck, MMPI, Myers-Briggs, Rorschach), duygu durumunu (Beck Depresyon ve Anksiyete Envanteri), davranışlarını,  yeteneklerini, yaratıcılığını, zihinsel kapasitesini (Wechsler,  Bayley), zihinsel süreçlerini (WISC), dil ve motor becerilerini ölçmek amacıyla kullanılan araçlardır. Bu testlerin uygulanması insan kaynakları yönetimi (işe uygun eleman seçimi) açısından önem arz eder.

 

İşletmelerde endüstriyel araç kullanacakların ve iş kazası riski yüksek işlerde çalışacak olanların psikomotor beceri açısından da sağlıklı olması  iş kazalarının önlenmesinde çok önemlidir. Endüstriyel araçlarla yapılan iş kazaları yaralanma-ölümle ve önemli maddi kayıplarla sonuçlanabilir. Psikoteknik test uygulamaları; Dikkat, Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği, Hız ve Mesafe Algılama, Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme, Şekil Algılamada Görsel Süreklilik, Tepki Hızı, Koordinasyon Düzeyi testlerini içermektedir.

Psikometrik ve psikoteknik test uygulamaları
Psikometrik ve psikoteknik test uygulamaları
İş sağlığı hizmetleri denetimi

Primus ekibi;

  • Hijyen ve Genel Sağlık (beslenmede tuzun azaltılması, obezite ile mücadele, sigarayı bırakma, spor-egzersiz),

  • Çalışma ortamı tehlikeleri ve sağlık riskleri eğitimi,

  • Meslek hastalıklarının sebepleri,

  • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

  • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

  • İlkyardım eğitimleri verir.

İş sağlığı eğitimleri
İş sağlığı hizmetleri denetimi

İşletmelerin İş sağlığı hizmetleri mevzuat gerekleri doğrultusunda denetlenerek çözüm önerileri rapor edilir. İşletmeler bakanlık teftişlerine hazır hale getirilir.

İş sağlığı eğitimleri

yöntem: çalışan sağlık gözetimi

yöntem: işe giriş muayeneleri

yöntem: iş sağlığı eğitimleri

© 2018 Primus İş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti.

bottom of page