top of page

İstatistik-Raporlama

Primus ekibi  “Ölçemezsen bilemezsin, bilemezsen yönetemezsin” sözünden hareketle verilen iş sağlığı hizmetinin etkinliğini sürekli kontrol eder.

 

Bu amaçla kayıtlar tutar ve istatistiksel değerlendirmeler yapar. İşletmenin iş sağlığı nabzı sürekli kontrol edilerek üst yönetime raporlamalar yapılır.

1. KPI
1. KPI

Primus, iş sağlığı hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla indikatörler kullanır. Kullanılan indikatörler işletmeye göre ve işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda tanımlanır. Genel İş Sağlığı İndikatörleri ise:

 

  • Devamsızlık insidans hızı,

  • Kaba devamsızlık hızı,

  • Hastalık devamsızlık hızı,

  • İş kazası insidans hızı,

  • İş kazası ağırlık hızı

 

olarak tanımlanır ve işletmelerde sürekli takip edilir.

2. Yıllık faaliyet raporu

Her işletme için ÇSGB normlarına yıllık faaliyet raporu hazırlanarak işveren onayına sunulur. Rapor müfettiş incelemelerinde sunulmak üzere işletme ve Primus iş sağlığı- OSGB merkezinde saklanır.

Takvim yılı başlangıcından önce yıllık plan hazırlanarak işveren onayına sunulur. Yıllık plan zaman grafiğine işlenir. Plan ve rapor müfettiş incelemelerinde sunulmak üzere işletme ve Primus iş sağlığı- OSGB merkezinde saklanır.

3. Yıllık plan
4. Yıllık eğitim planı

Takvim yılı başlangıcından önce İSG Kurulunda eğitim ihtiyaçları görüşülerek hazırlanıp işveren onayına sunulur. Yıllık plan zaman grafiğine işlenir. Yıllık Eğitim Planı müfettiş incelemelerinde sunulmak üzere işletme ve Primus iş sağlığı- OSGB merkezinde saklanır.

Sayfa içeriği
2. Yıllık faaliyet raporu
3. Yıllık plan
4. Yıllık eğitim planı

Hizmet verilen işletmeler, Primus OSGB çalışanları, işletmelere atanan Primus ekip üyelerinin bilgileri İSG Katip sistemine kaydedilir. Sözleşme dokümanları taraflarca imzalanıp işletme ve OSGB merkezinde saklanır.

5. İSG Katip girişleri
5. İSG Katip girişleri
6. Engelliler, kronik hastalığı olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, 18 yaş altı çalışanlar ve stajyerlerin çalışma durumu ve kayıtları
6. Engelliler, kronik hastalığı olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, 18 yaş altı çalışanlar ve stajyerlerin çalışma durumu ve kayıtları

Özel politika gerektiren çalışanlar için Excel tabloları oluşturularak yakından takip edilmeleri sağlanır. Sağlık durumları ve çalıştıkları alanlarla ilgili raporlamalar yapılır.

7. Onaylı defter kayıtları

Özel politika gerektiren çalışanlar için Excel tabloları oluşturularak yakından takip edilmeleri sağlanır. Sağlık durumları ve çalıştıkları alanlarla ilgili raporlamalar yapılır.

© 2016 Primus İş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti.

bottom of page