top of page
Türkçe
English

Primus Yöntemi

Hizmet verme yöntemimiz; iş sağlığı ve güvenliği literatürünün, makro trendlerin ve yasal yükümlülüklerin gerektirdiği düzeyde icrasına dayanmaktadır. Bu doğrultuda, iş sağlığında dünyadaki en iyi uygulamaların takipçisi olarak faaliyetlerimizi sürekli geliştirmekteyiz.

Çalışanların beceri ve sağlık durumlarına göre seçimi ve en uygun işe yerleştirilmeleri işyeri hekiminin öncelikli görevlerindendir. Her işletmenin üretim süreçleri, ortam sağlık tehlikeleri, çalışma koşulları farklıdır. Bu nedenle  işe giriş muayeneleri her işletmeye özel farklılaştırılmalıdır ... devamı
Çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla mesleki etkilenmeleri önlemeye yönelik yapılan tıbbi muayene ve tetkikleri ile bağışıklamayı, tüm çalışmaların kayıt altına alınmasını, değerlendirilmesini ve bildirimini de içeren sağlığı koruyucu tüm çalışmalar, (ilkyardım, acil tedavi, rehabilitasyon ve sağlığı geliştirme ) çalışan sağlık gözetimi kapsamındadır ... devamı
İşyeri hekimi üretim (iş akış) şeması üzerinde işyeri ortamını etkileyen; psikososyal, ergonomik, biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlike kaynaklarını saptamalıdır. İş akış şeması üzerinde riskli noktaları belirlemeli, risk faktörlerini saptamalıdır. Bu risklere maruz kalan çalışanların kimler olduğunu bilmelidir ... devamı
Güncel yönetmeliğe göre İşveren, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamalıdır. Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilir ... devamı
Primus ekibi “ölçemezsen bilemezsin, bilemezsen yönetemezsin” sözünden hareketle verilen iş sağlığı hizmetinin etkinliğini sürekli kontrol eder. Bu amaçla kayıtlar tutar ve istatistiksel değerlendirmeler yapar. İşletmenin iş sağlığı nabzı sürekli kontrol edilerek üst yönetime raporlamalar yapılır ... devamı

Acil durum: işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

 

Acil durum planı: işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı ifade eder. ... devamı

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.

 
Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; ... devamı
Primus, Bir işin kapsamında yer alan görev ve sorumlulukların ya da sistemli faaliyetlerin, bunları gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi - beceriler ve işin yapıldığı koşulların belirtildiği iş standartlarının oluşturulmasında iş sağlığı yönünden destek sağlar. ... devamı
I. Öneriler
Primus, güncel literatür bilgileri doğrultusunda işletmelerin iş sağlığını geliştirmek- iyileştirmek, ergonomik iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak için öneriler sunar. Önerilerini mevzuat doğrultusunda işveren vekiline ulaştırır.​
Primus, hizmet verdiği işletmelerin bulunduğu bölgedeki sağlık kurum ve kuruluşlarının uzmanlık alanlarını, verdiği hizmet türlerini, hizmet sunma kapasitelerini kontrol eder. İnceleme neticesinde, işletmelerin en iyi ve en hızlı hizmet alabileceği sağlık kuruluşlarını belirler. ... devamı
K. Tıp hukuku konularında danışmanlık
Primus , işletmelerin ve çalışanların Meslek Hastalıkları Hastanesi ile ilişkilerinin sağlıklı olması için önlemler alır. Hukuki süreçlerle sonuçlanabilecek Meslek Hastalıklarını önlemeye çalışır. Hukuki süreçler, SGK Sağlık Kurulları ve SGK Yüksek Sağlık Kurulunda çalışanlar ve işletmelere tıbbi danışmanlık hizmeti sunar.
Kaynaklar ve Örnek Olaylar

Şirket Tanıtımı

İşe Giriş Sağlık Muayeneleri / Raporu

Sakarya, Ocak 2017 - Şirketimizi tanıtan sunumumuzdur.

Uygulamalarımızdan Örnekler

İşe Giriş Sağlık Muayeneleri / Raporu

Sakarya, Ocak 2017 - İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarımızdan örnek çalışmaların bulunduğu sunumumuzdur.

makale

Sakarya, Mayıs 2016 - Çalışan seçiminin doğru yapılmasında iş sağlığı açısından önemli noktaları anlattığımız makalemizdir.

makale

Cenevre, 2011 - Uluslararası Sosyal Güvenlik Kurumunun özel sektörün İSG yatırımlarının getirdiği maddi kazanca dair araştırmasıdır.

Örnek olay (case study)

Sakarya, 2016 - Primus'un kas iskelet sistemi problemleri olan çalışanlara yönelik uygulamalarını anlatan örnek olaydır.

Örnek olay (case study)

Sakarya, Şubat 2016 - Primus'un sektör ve proses koşullarına uygun işe giriş prosedürü ile ilgili otomotiv sektöründen örnek olayıdır.

© 2018 Primus İş Sağlığı Danışmanlık ve OSGB Hiz San. ve Tic. Ltd. Şti.

bottom of page